วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

นิราศนรินทร์คำโคลง


             สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน  วันนี้ครูมานำเสนอ วรรณคดีอีกหนึ่งเรื่อง ของระดับชั้น ม. ๔
คือเรื่อง  นิราศนรินทร์คำโคลง มารับความรู้กันเลยนะคะ

นิราศนรินทร์คำโคลง 
                 เป็นนิราศที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์  มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การกล่าวคร่ำครวญ
ถึงนางอันเป็นที่รัก  ด้วยสำนวนโวหารอันไพเราะและมีคุณค่าในด้านวรรณศิลป์ 
นิราศนรินทร์จึงได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น  ยอดของนิราศคำโคลง


ผู้แต่ง                                   นรินทรธิเบศร์ (อิน)
ลักษณะคำประพันธ์           ร่ายสุภาพ  จำนวน ๑ บท  และโคลงสี่สุภาพ  ๑๔๓ บท
จุดมุ่งหมายในการแต่ง      คร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รัก

ความเป็นมา                        
                        นิราศ  เป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
เท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน  นิราศเรื่องแรกของไทยนั้น  ได้แก่ โคลงนิราศหริภุญชัย 
ซึ่งแต่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เนื้อหานิราศโดยทั่วไปมักเป็นการคร่ำครวญของกวี (ชาย)
ต่อสตรีอันเป็นที่รัก  เนื่องจากต้องพลัดพรากจากนางมาไกลไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม 
                      สำหรับนิราศนรินทร์คำโคลง  มีลักษณะเป็นนิราศแท้      คือ  มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่
การคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักที่กวีจากมาส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เป็นเพียงส่วนประกอบ
และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่านิราศนรินทร์คำโคลงเป็นนิราศที่มีความไพเราะมาก
เรื่องหนึ่งของไทย


เรื่องย่อ
                   นายนรินทรธิเบศร์ (อิน)  แต่งนิราศเรื่องนี้ขึ้นเมื่อตามเสด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
เสด็จยกทัพหลวงไปปราบพม่าซึ่งยกลงมาที่เมืองถลางและชุมพร โดยเริ่มเรื่องด้วยร่ายสุภาพยอพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์แล้วกล่าวถึง  ความเจริญของบ้านเมือง  จากนั้นจึงรำพันถึงการจากนางอันเป็นที่รัก
และพรรณนาสถานที่ที่ผ่านไป

                    สำหรับผลงานนักเรียนในครั้งนี้ คือ งานกลุ่มแต่งร่ายสุภาพและการถอดคำประพันธ์ ไปชมกันเลยค่ะ

ผลงานนักเรียนชั้น ม.๔
                             
                                                                ผลงานการถอดคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ระดับชั้น  ม.๔/๑


ระดับชั้น  ม.๔/๓

ผลงานการเเต่งร่ายสุภาพ


ภาพรูปเล่มโดยรวมร่ายเเรื่องนี้ประทับใจมาก  เรื่อง สดุดีองค์ราชันย์


เรื่องนี้ก็ประทับใจค่ะ ......ร่ายเทิดไท้องค์ราชันย์
                              

          ปกรองวาดได้ดีมาก                                                                   ตัวอย่างเนื้อหา

                                 
                      .....................................พบกันใหม่นะคะ  สวัสดีค่ะ .................................................                    


2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2556 15:40

    งานของนักเรียนทำได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ

aaaaa